söndag 4 juli 2010

Är det verkligen rimligt att Israel utrymmer hela Västbanken samt östra Jerusalem?

Här finns en sida som Israels regering döpt till: Omtvistade områden: Bortglömda fakta om Västbanken och Gazaremsan. Nedan kommer en förkortad version av Israels ståndpunkt ifrån 2003. Med andra ord har den några år på nacken och 2005 utrymde Israel hela Gazaremsan.

Ovan är från en utställning i skalan 1:50 över Jerusalem runt Kristi födelse.


Utsikt från Oljeberget cirka år 1900

1967 utkämpade Israel ett självförsvarskrig och vann. Som ett resultat kom ytterligare land under israelisk kontroll, bland annat Golanhöjderna, Gazaremsan och Västbanken. Sexdagarskriget och dess konsekvenser påverkar fortfarande Mellanöstern. En klar uppfattning av hur och varför territorierna kom under Israels besittning 1967 och kännedom om Israels koppling till dessa områden är väsentliga komponenter för en balanserad och rättvis diskussion kring dess aktuella status.

Genom att fokusera uteslutande på ”ockupationen”, döljer palestinska talesmän grundläggande fakta i konflikten. De nämner aldrig varför Israels närvaro på de omtvistade områdena började eller anledningarna till att konflikten fortsätter, och de ignorerar den historiska och lagliga kontext som Israels närvaro är en del av.
Västbanken och Gazaremsan är omtvistade områden vilkas status enbart kan bestämmas genom fredsförhandlingar. Ockuperade områden är territorier som tagits i krig från en etablerad och erkänd suverän stat. Eftersom Västbanken och Gazaremsan inte befann sig under någon legitim och erkänd suverän stat före sexdagarskriget, bör de inte anses vara ockuperad mark.

Israels folk har uråldriga band till områdena, liksom en kontinuerlig närvaro sedan sekler tillbaka. Judar har levt i Judéen och Samarien (Västbanken) och Gazaremsan kontinuerligt sedan biblisk tid och genom seklerna därefter. Judisk suveränitet har sträckt sig över 1000 år och dessa områden utgjorde den judiska civilisationens vagga. Många av de mest uråldriga och heligaste judiska platserna, inklusive Patriarkernas grotta (Abraham, Isak och Jakobs gravplats) är belägna där. Judiska samhällen växte fram i Gaza under 1000-talet och andra områden, såsom Hebron (där judar levde tills de massakrerades 1929), var bebodda av judar under de 400 åren av ottomanskt styre och långt tidigare. Övriga judiska samhällen blomstrade under det Brittiska mandatet som ersatte det Ottomanska imperiet 1918. Dessa områden var den judiska civilisationens vagga. Israel har rättigheter till Västbanken och Gazaremsan, rättligheter som palestinierna avsiktligt bortser ifrån.
Ockupationen strider inte mot folkrätten. Folkrätten försöker snarare reglera ockupationssituationer genom relevanta internationella konventioner och avtal.  Israels närvaro på territorierna är inte illegal.

FN:s säkerhetsråds resolution 242 som antogs efter sexdagarskriget kräver inte ett ensidigt tillbakadragande från territorierna. Resolution 242 kräver inte att Israel drar sig tillbaka från territorierna som förvärvades som ett resultat av 1967 års krig., som arabregimerna hävdar. Istället begränsar sig resolutionen avsiktligt till att kräva Israels tillbakadragande ”från territorier” medan den erkänner Israels rätt till att leva inom säkra och erkända gränser.

Israels närvaro på territorierna fortsatte efter 1967 eftersom arabregimerna vägrade förhandla med Israel trots kontinuerliga och genuina israeliska fredserbjudanden. Under nästan ett kvarts sekel vägrade palestinierna att ge upp terrorism och istället utföra fredliga förhandlingar. Även efter att palestinierna beslutade att förena sig med fredsprocessen i början av 1990-talet, kunde inget permanent beslut om tvisten tas på grund av den palestinska terrorismen och dess ovillighet att nå resonabla kompromisser.Som en demokrati har Israel ingen önskan om att kontrollera palestiniernas liv eller framtid.

För övrigt fortsätter jag med länkar till Sverigedemokraterna, SD-kuriren, SDU, Fädernas kyrka, Politiskt Inkorrekt, Fria Nyheter, SD Göteborg och SD Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna. Dessutom kommer här deras tre profilfrågor 1, 2 och 3. Alla valfrågor för Sverigedemokraterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14. Sverigedemokraternas nya skuggbudget kommer också. Sverigedemokraternas senaste pressmeddelanden kommer här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16. SD 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar