söndag 7 oktober 2012

Scouternas motto är att alltid vara redo...

Det är omöjligt att förutse framtiden, däremot kan man göra en kvalificerad gissning baserad på fakta, erfarenhet och en rimlig bedömning av sannolikheten för att något skall hända. Tyvärr kan man konstatera att svensk ekonomi med 98 % sannolikhet står inför ett stålbad liknande 1990-talskrisen. Varslen ökar och antalet konkurser stiger. Sverige är ett exportberoende land och vårt näringsliv påverkas direkt av läget i krisdrabbade länder som Grekland och Spanien. Är du och din familj redo för förändringar?

Studera nedanstående bild noga och fundera över hur redo du är för sämre tider. Varför inte göra någon liten förändring redan idag? Låt bli att köpa en massa onödigt krimskrams eller dyra semesterresor och börja spara istället. En del av det sparade kapitalet bör användas för att köpa några silvermynt eller, om du har råd, gyldmynt. Ännu ett sätt att förbereda sig för sämre tider är att lägga upp ett förråd av mat och livsnödvändigheter. Finns många saker som har lång hållbarhetstid, som tandkräm, och ett förråd kommer att göra dig och din familj redo för framtida svårigheter. Du har allt att vinna och inget att förlora på att vara redo.
För övrigt länkar jag till Sverigedemokraterna, SDUSD TelevisionSweden ConfidentialFädernas kyrkaAvpixlatFria tiderSD Göteborg och SD Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna