tisdag 20 juli 2010

Är bistånd en björntjänst till fattiga länder?

Västvärlden och Sverige har hållit på med bistånd i ett halvt sekel, sedan 1962. Det året grundades Nämnden för Internationellt Bistånd (NIB) som 1965 ersattes av SIDA – Swedish International Development Agency. Sedan 1968 har målet varit att 1 % av Sveriges BNI (Bruttonationalinkomst) skall gå i bistånd. Under förra året uppgick Sveriges kostnader för biståndet till 34 miljarder kronor. Om vi delade ut dessa pengar rakt av till varje svensk (ca 9 miljoner invånare) skulle vi alla få 300 kronor per månad. Om vi istället sänkte skatten skulle det i genomsnitt ge en skattesäkning på kanske 500 kronor per månad till varje förvärvsarbetande. Stora summor avsätt med andra ord på det svenska biståndet varje år. Om vi betänker att alla västländer har bistånd pratar vi om kanske 1.000 till 2.000 miljarder kronor varje år.I sanning kostar biståndet enorma summor varje år och borde på femtio år ha utrotat all fattigdom. Eftersom fattigdomen och nöden aldrig minskar är det dags att fundera igenom biståndet i grunden. 

Det finns massor med frågor runt biståndet som exempelvis. Hjälper det mot nöden i tredje världen? Är biståndet en miljöbov genom att underblåsa befolknings- explosionen i tredje världen? Är biståndet kontraproduktivt för de fattiga länderna?


I ganska många frågor kan man vara både för och emot samtidigt. Exempelvis rätten till abort eller att äta kött. I dessa frågor kan man rada upp argument för och emot det kontroversiella. Man brukar säga att endast de dumma är tvärsäkra och det ligger nog en del i det ordspråket. Samtidigt finns det inget som säger att man inte kan ha en debatt även om svåra frågor. Personligen anser jag att bistånd är bra i vissa fall och helt förkastliga i andra fall. Generellt sätt tycker jag att biståndet skall gå genom privata händer. Det vore bättre om vi under en tioårsperiod avskaffade biståndet och sänkte skatterna. Om svenskarna vill ge bistånd kan vi alla fortsätta ge. Däremot kan det vara rimligt att Sverige fortsätter att ge bistånd via FN. FN:s bistånd är i huvudsak inriktat på humanitärt bistånd, exempelvis hjälpa krigsflyktingar i Afrika som bor i flyktingläger.

För övrigt fortsätter jag med länkar till Sverigedemokraterna, SD-kuriren, SDU, Fädernas kyrka, Politiskt Inkorrekt, Fria Nyheter, SD Göteborg och SD Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna. Alla valfrågor för Sverigedemokraterna; En trygg och värdig ålderdom. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet. Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor. En ansvarsfull invandringspolitik. Krafttag mot brottsligheten. Slå vakt om familjen. Värdig vård för alla. En trygg och kunskapsinriktad skola. En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik. En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Ett starkt och modernt svenskt försvar. Låt Sverige förbli Sverige. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle. Sverigedemokraternas nya skuggbudget kommer också.

Ett urval av Sverigedemokraternas senaste pressmeddelanden: Jimmie Åkesson dömer ut SVT:s utestängning av SD som odemokratisk och motsägelsefull. Sverigedemokraterna svarar på Alliansens 100 frågor. SD framåt och vågmästare i ny mätning. Jimmie Åkesson kritisk mot Moderaternas flört med Miljöpartiet. Sverigedemokraterna vill ålägga landets skolor att arrangera traditionella avslutningar. Jimmie Åkesson fördömer frisläppandet av Ahmad Akileh (denna brottsling mördade i mars 2010 en försvarslös äldre kvinna på en parkeringsplats i Landskrona). Sverigedemokraternas skuggbudget 2010: En återupprättad välfärd. SD 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar