fredag 4 juni 2010

Israel versus Hamas är som att jämföra en schackförening med ett kriminellt MC-gäng


Till att börja med vill jag beklaga förlusten av människoliv. Det skänker mig ingen glädje när människoliv spills även om det i detta fallet troligen är troende turkiska muslimer som söker martyrskap genom att dö i strid mot otrogna judar.

Bilden ovan visar några av de 3.000 växthus som Israel lämnade oskadda när de utrymde de ca 20 bosättningar som de hade där till 2005. Israel förstörde de flesta av bosättarnas hus, synagogorna begravdes under jord. Självklart grävde de fanatiska muslimerna sig ner och slog sönder synagogorna ändå. Hursomhelst, Hamas har förstört dessa 3.000 växthus som skulle kunna föda hela Gazaremsan. Bara detta visar vilket hat muslimerna har mot Israel. Tänk att knäppgökarna i Gaza hellre förstörde tusentals växthus än att behöva röra vid judarna tidigare egendom. Hamas har uppenbarligen inte alla hästar hemma i stallet. Hissen går inte hela vägen upp. Motorn kör men det sitter inte någon bakom ratten. Ja, ni fattar kanske...

Samtidigt som stora delar av den svenska vänsterpressen hyllar de svenska terroristsympatisörer som var med på "Ship to Gaza" finns det faktiskt några röster i öknen även i Sverige. Politisk inkorrekt uttrycker sin vämjelse över hela spektaklet i likhet med bloggen Juggen. Att en av "hjältarna" på båtarna till Gaza var den muslimska aktivisten Mehmet Kaplan som är riksdagsledamot för Miljöpartiet säger ganska mycket. Mehmet Kaplan hetsar på välkänt maner mot judar i allmänhet och landet Israel i synnerhet. Länk Hamas, deras judehat och än en gång samt deras barnprogram.

Länk tidigare judisk bosättning i Gaza som utrymdes 2005. Länk IDF samt kyrka i Gaza som vandaliserades av Hamas för några år sedan. Var var Ung vänster då? Lite bakgrundshistoria om konflikten i Gaza.

För övrigt fortsätter jag att med mina länkar till Sverigedemokraterna, SD-kuriren, SDU, Fädernas kyrka, Sd Göteborg och Sd Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna. Dessutom kommer deras tre profilfrågor 1, 2 och 3. Sverigedemokraternas valfrågor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14Sverigedemokraternas skuggbudget kommer också. SD 2010

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar