lördag 18 december 2010

Jussi Björling var en stolt patriot

Jussi Björling (1911-1960) var en svensk opera- och konsertsångare som föddes i Borlänge där det finns ett museum över honom. Nedan är ett urval av Jussi Björlings Sverigevänliga sånger. Sverige är värt att försvara för det är världens vackraste land. Jag citerar ur skriften "Om kriget kommer" (från 1961):

"Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig, kan försvara sig och skall försvara sig".

"Motstånd skall göras ständigt och i alla lägen. Det är på dig det beror - Din insats, Din beslutsamhet, Din vilja att överleva. Vi ger aldrig upp!"

"Det är landsförräderi att gå fienden tillhanda!"

Idag är det endast vi Sverigedemokrater som älskar Sverige bland de åtta svenska riksdagspartierna. Jussi Björling älskade också Sverige och därför kommer nedan några härligt sköna sånger om vårt vackra fosterland. Sverige är värt att försvara!


För övrigt fortsätter jag med länkar till Sverigedemokraterna, SD-kuriren, SDU, SD Television, Fädernas kyrka, Politiskt Inkorrekt, Fria Nyheter, Fria tider, SD Göteborg och SD Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna. Alla valfrågor för Sverigedemokraterna; En trygg och värdig ålderdom. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet. Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor. En ansvarsfull invandringspolitik. Krafttag mot brottsligheten. Slå vakt om familjen. Värdig vård för alla. En trygg och kunskapsinriktad skola. En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik. En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Ett starkt och modernt svenskt försvar. Låt Sverige förbli Sverige. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle.Sverigedemokraternas nya skuggbudget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar