söndag 14 november 2010

Goda nyheter för alla troende muslimska kvinnor

Har ni tänkt på vad jobbigt det är att vara muslim?

Som muslim MÅSTE du be fem gånger per dag, alltid hata kristna och judar, ingen alkohol, vallfärda till Mecka, stena otrogna kvinnor på torget, inte äta och dricka helt fritt under Ramadan etc. Extra irriterande måste det vara för muslimska kvinnor, särskilt i länder som Saudiarabien där kvinnor inte får köra bil. Nu har begåvnings-reserven bland muslimska imamer tänkt till och kommit på en snillrik lösning som gör att kvinnor både kan köra bil och dyrka kamelskötare Muhammed, även känd (ökänd?) som profeten Mohammed, och hans lustiga små religiösa påbud.För övrigt fortsätter jag med länkar till Sverigedemokraterna, SD-kuriren, SDU, SD Television, Fädernas kyrka, Politiskt Inkorrekt, Fria Nyheter, Fria tider, SD Göteborg och SD Syd samt en uppmaning att länka överallt till Sverigedemokraterna. Alla valfrågor för Sverigedemokraterna; En trygg och värdig ålderdom. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet. Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor. En ansvarsfull invandringspolitik. Krafttag mot brottsligheten. Slå vakt om familjen. Värdig vård för alla. En trygg och kunskapsinriktad skola. En ansvarsfull och hållbar miljö- och energipolitik. En rättvis arbetsmarknad och minskad arbetslöshet. Ett starkt och modernt svenskt försvar. Låt Sverige förbli Sverige. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle.Sverigedemokraternas nya skuggbudget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar